Een mantra uit de sanga van Thich Nhat Hanh, hier te beluisteren

Breathing in, breathing out (2x)
I am blooming as a flower.
I am fresh as the dew.
I am solid as the mountain.
I am firm as the Earth.
I am free.
Ik adem in, ik adem uit (2x)
Ik bloei open als een bloem,
ik ben fris als de dauw.
Ik ben stevig als een berg,
ik ben de aarde gelijk.
Ik ben vrij.
Breathing in, breathing out (2x)
I am water reflecting,
What is real, what is true,
And I feel there is space
Deep inside of me
I am free (3x )
Ik adem in, ik adem uit (2x)
Ik ben water dat weerspiegelt
al wat werkelijk is en waar.
En ik voel diep van binnen:
er is ruimte in mij.
Ik ben vrij (3x)